Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORD FURNIZARE MATERIALE SANITARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
664.660 RON

Castigatorul Licitatiei: NOVITRADE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141086/03.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135212
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU
Adresa postala: STR. STADIONULUI, NR. 7, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120037, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achiziti, Tel. +40 0238720223, In atentia: Postu Violeta, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORD FURNIZARE MATERIALE SANITARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului Jud. de Urgenta Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru care are ca obiect achizitionarea de materiale sanitare: 4 loturi: LOT 1 - COMPRESE 40/40*100; LOT 2 - COMPRESE STERILE 10/10; LOT 3 - FESI 10/10;FESI 10/15;FESI 10/20; LOT 4 - FESI GIPSATE 10cm/2, 7 m; FESI GIPSATE 15cm/2, 7 m; FESI GIPSATE 20cm/2, 7 m;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141119-7 - Comprese (Rev.2)
33141110-4-Pansamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
664, 660RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19708
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S242-397901din15.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4894 Denumirea: Acord cadru furnizare comprese 40/40x100
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOVITRADE S.R.L.
Adresa postala: Str. Andrei Muresanu, Nr. 81, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900373, Romania, Tel. 0722316128;0241/690033, Email: [email protected], Fax: 0241690033, Adresa internet (URL): www.novitrade.ro
ROMPEL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Sos. Andronache, nr. 201 bis, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022524, Romania, Tel. +40 212409770, Email: [email protected], Fax: +40 4212404798
K-ELICOM TRADING SRL
Adresa postala: B-dul Chisinau, nr. 12, bl.B22, ac.A, ap.36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022154, Romania, Tel. 0744580570, Email: [email protected], Fax: 0311042746
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 325000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4895 Denumirea: Acord cadru furnizare comprese sterile 10/10
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPEL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Sos. Andronache, nr. 201 bis, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022524, Romania, Tel. +40 212409770, Email: [email protected], Fax: +40 4212404798
K-ELICOM TRADING SRL
Adresa postala: B-dul Chisinau, nr. 12, bl.B22, ac.A, ap.36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022154, Romania, Tel. 0744580570, Email: [email protected], Fax: 0311042746
PHARMASAVE SRL
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 5LOC TUNARI JUD. ILFOV, Localitatea: Tunari, Cod postal: 077180, Romania, Tel. 0722203014, Email: [email protected], Fax: 0212675771
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4896 Denumirea: Acord cadru furnizare fesi
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPEL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Sos. Andronache, nr. 201 bis, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022524, Romania, Tel. +40 212409770, Email: [email protected], Fax: +40 4212404798
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 66, bl. 75, sc. B, ap. 30, et. 4, Localitatea: Urlati, Cod postal: 106300, Romania, Tel. +40 723100778/ +40 726375515, Email: [email protected], Fax: +40 244271668, Adresa internet (URL): www.berteea.ro
K-ELICOM TRADING SRL
Adresa postala: B-dul Chisinau, nr. 12, bl.B22, ac.A, ap.36, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022154, Romania, Tel. 0744580570, Email: [email protected], Fax: 0311042746
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 508000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 280450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 4897 Denumirea: Acord cadru furnizare fesi gipsate
V.1) Data atribuirii contractului 19.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PANSIPROD MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 941, Localitatea: Filipestii de Padure, Cod postal: 107245, Romania, Tel. 021 668.40.85
ROVAL MED S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr. 2M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032891, Romania, Tel. 021.256.08.80, Email: [email protected], Fax: 021.256.06.80, Adresa internet (URL): www.rovalmed.ro
NOVITRADE S.R.L.
Adresa postala: Str. Andrei Muresanu, Nr. 81, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900373, Romania, Tel. 0722316128;0241/690033, Email: [email protected], Fax: 0241690033, Adresa internet (URL): www.novitrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 81000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52210.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform prevederilor art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: in cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi; in cazul in care ofertele clasate pe locurile 2 si 3 au preturi egale, elementul reofertarii va fi pretul, acesta putand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu, nr. 8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120037, Romania, Tel. +40 0238720223, Email: [email protected], Fax: +40 0238720223
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau
Adresa postala: STR. STADIONULUI, NR.7, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120037, Romania, Tel. +40 0238720223, Fax: +40 0238720223
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer