Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACORDULUI CADRU IN VEDEREA ACHIZITIEI DE MEDICAMENTE "PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.393.352 RON

Castigatorul Licitatiei: Romastru Trading S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142523/15.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137445
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C.ONCOLAB S.R.L.
Adresa postala: Str. Bujorului, Nr.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200494, Romania, Punct(e) de contact: DAN LUNGULESCU, Tel. +40 251530500, Email: [email protected], Fax: +40 251530500, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Clinica cu specialitate oncologica medicala cu regim de spitalizare de zi ? diagnostic si tratament citostatic al bolnavilor oncologici), conf. Art. 8, lit..b.
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACORDULUI CADRU IN VEDEREA ACHIZITIEI DE MEDICAMENTE "PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE MEDICAMENTE "PROGRAMUL NATIONAL DE ONCOLOGIE"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33632000-9 - Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
33693000-4-Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 393, 352RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S055-090273din19.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 358 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romastru Trading S.R.L.
Adresa postala: Str. Biharia nr. 67-77 Corp Cladire 124A-147B bloc Corp D-E, et. 2 ap. Obiectiv 4A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. +40 212332760, Email: [email protected]romastru.ro, [email protected], [email protected], Fax: +40 212332761, Adresa internet (URL): www.romastru.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5299688.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14, 45, 55, 56, 75, 78, 81, 83, 87
Contract nr: 357 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17436083.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 9, 10, 25, 57, 65, 66, 67, 68, 86, 90
Contract nr: 351 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 35
Numarul de oferte admisibile 35
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACTAVIS S.R.L.
Adresa postala: BD. ION MIHALACHE, NR. 11, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011171, Romania, Tel. 3514567, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 3514565, Adresa internet (URL): www.sindan.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6073526.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 12, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 64, 69, 70, 71, 73, 77, 76, 79, 80, 82, 84, 88, 93, 94, 95
Contract nr: 352 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 15
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.D.M. FARM S.R.L.
Adresa postala: Str Rascoalei nr 17 oras Pantelimon jud Ilfov, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 022134, Romania, Tel. +40 0213166100, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213166134
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3350466.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 52, 61, 62, 63, 91, 92
Contract nr: 353 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMACEUTICA REMEDIA S.A.
Adresa postala: STR.DOROBANTILOR, NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330160, Romania, Tel. 0254223260, Email: [email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0254226197, Adresa internet (URL): www.remedia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115190.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 72
Contract nr: 354 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 45
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3538620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 6, 13, 19, 22, 43
Contract nr: 355 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 44
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213017464, Email: [email protected], Fax: +40 213017474
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1320279.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 30, 44, 85, 89
Contract nr: 356 Denumirea: ACORD CADRU ACHIZITIE MEDICAMENTE ONCOLOGIE
V.1) Data atribuirii contractului 10.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MERCK ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Calea Plevnei nr.139, etaj 2, corp C sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010223, Romania, Tel. 021 319 88 50, Email: [email protected], Fax: 021 319 88 48, Adresa internet (URL): www.merck-chemicals.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 259500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Loturile de mai jos au fost anulate conform OUG 34/2006, Art.209: -Alin.1, Lit.b ? nu a fost depusa nici o oferta: 8; 11; 17; 20; 21; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 74.-Alin.1, Lit.a ? au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme: 29; 31; 36; 38; 39; 53; 54.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ SECTIA COMERCIAL
Adresa postala: Str. BRESTEI 12, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200128, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ONCOLAB SRL
Adresa postala: Str. Bujorului, Nr.7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200642, Romania, Tel. +40 251530500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer