Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - acorduri cadru avand ca obiect furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 pe aeroporturile Baneasa, Arad, Tulcea si Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
124.304 USD

Castigatorul Licitatiei: S.C. AIR TOTAL ROMANIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 142640/14.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139213
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul General de Aviatie alM.A.I.
Adresa postala: Calea Ion Zavoi, nr. 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013696, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Circo, Tel. +40 213104399, Email: [email protected], Fax: +40 213113909, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
acorduri cadru avand ca obiect furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 pe aeroporturile Baneasa, Arad, Tulcea si Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: aeroporturile Baneasa, Arad, Tulcea, Craiova
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare combustibil turboreactor Jet A1 pe aeroporturile civile Baneasa, Arad, Tulcea, Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09131100-7 - Carburanti de tip kerosen (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
124, 304.35USD
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6329
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S060-100329din26.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6329 Denumirea: Furnizare combustibil Jet A1 aeroportul Baneasa
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AIR TOTAL ROMANIA S.A.
Adresa postala: SOS.BUC.PLOIESTI NR.42-44 CORP A2 ET 1 SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013696, Romania, Tel. +40 744338223, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 750991145/47
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 189380.65 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 175959.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea: 600, 917.58 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6425 Denumirea: Furnizare combustibil Jet A1 aeroportul Tulcea
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
R.A.Aeroportul, ,Delta Dunarii''Tulcea
Adresa postala: Sos.Tulcea-Constanta, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820250, Romania, Tel. +40 0240512910, Email: [email protected], Fax: +40 0240511040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126253.77 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 124304.35 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea: 423, 579.51 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Licitatia electronica: informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice- numarul participantilor la licitatia electronica- clasament- pasul de licitare este de 0, 1% din valoarea ofertei depusela licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.Nota : Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul afisat de operatorul S.E.A.P. sa transmita Autoritatii contractante Formularul de oferta si Centralizatorul de preturi, completate cu noile valori rezultate in urma procesului dereofertare electronica.Mentiuni privind clauzele contractuale: Clauzele cuprinse in acordul cadru prezentat sunt obligatorii in integralitate. Din modelul de contract subsecvnet prezentat sunt obligatorii clauzele de la art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 22.In cazul ofertelor cu pret egal clasate pe primul loc, vor fi solicitate operatorilor economici noi oferte financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083700, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
compartimentul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Calea Ion Zavoi, nr. 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 015045, Romania, Tel. +40 213104399, Email: [email protected], Fax: +40 213113909
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer