Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR.4/ 25.01.2012 DE PRESTARI SERVICII ?Intretinerea, verificarea si repararea instrumentelor si mijloacelor de masura ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
40.386 RON

Castigatorul Licitatiei: SYSCOM - 18 S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 123442/10.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str Ghe Gr Cantacuzino 184, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Madalina Moise, Tel. +40 244503073, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACTADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR.4/ 25.01.2012DE PRESTARI SERVICII ?Intretinerea, verificareasi repararea instrumentelor si mijloacelor de masura ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Panoul de masura Butimanu si Sarmasel
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PRESTARI SERVICII ?Intretinerea, verificareasi repararea instrumentelor si mijloacelor de masura ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40, 386RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: ACTADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL SUBSECVENT NR.4/ 25.01.2012DE PRESTARI SERVICII ?Intretinerea, v
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYSCOM - 18 S.R.L.
Adresa postala: str. Av. Stefan Protopopescu, nr. 10, bl. 4, sc. A, parter, ap. 2, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011728, Romania, Tel. 021/3169179;021/3102679, Email: [email protected], Fax: 021/3102679, Adresa internet (URL): www.syscom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40386.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova - Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str GHE LAZAR 6, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 244544681
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR GHE GR CANTACUZINO 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2012 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer