Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACT ADITIONAL LA CONTRACT NR. 17912/25.08.2010-- LUCRARI SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL "EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA A CRRN BRANCOVENESTI"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
173.023 RON

Castigatorul Licitatiei: EMIVAS CONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110609/06.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala:  strada Trebely nr. 7, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540081, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Litiu, Tel. 0265213512, Email:  [email protected], Fax:  0265211561
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACT ADITIONALLA CONTRACT NR. 17912/25.08.2010-- LUCRARI SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL "EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA A CRRN BRANCOVENESTI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: CRRN BRANCOVENESTI
BRANCOVENESTI JUD. MURES
STR. CASTELULUI NR. 215
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACT ADITIONALLA CONTRACT NR. 17912/25.08.2010-- LUCRARI SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL "EXTINDERE, UTILARE SI DOTARE TEHNICA A CRRN BRANCOVENESTI"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262800-9 - Lucrari de extindere a cladirilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
173, 023RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10661 Denumirea: ACT ADITIONAL LA CONTRACT NR. 17912/25.08.2010
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMIVAS CONS S.R.L.
Adresa postala:  STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 2, Localitatea:  Reghin, Cod postal:  545300, Romania, Tel. 0265-511324, Email:  [email protected], Fax:  0265-511324
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 173023.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 173023.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR ? SMIS 4152, AXA 3.2. - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Conform contract nr. 650 / 16.03.2010
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare 100245/14.05.2010Contract lucrari initialnr. 17912/25.08.2010 in valoare de 1770503.02 leiAnunt de atribuire 92691/06.10.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL MURES
Adresa postala:  STR. BOLYAI NR. 30, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265-260323, Email:  [email protected], Fax:  0265-267856
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  STR. TREBELY NR. 7, Localitatea:  TG MURES, Cod postal:  540039, Romania, Tel. 0265-213512, Email:  [email protected], Fax:  0265-511651
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2011 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer