Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional de suplimentare a Contractului de executie de lucrari nr. IA 22401 AP / 728 / 831 din 03.09.2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
131.903 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118850/30.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
Adresa postala: Ploiesti, Sos. Vestului, nr. 14 - 16, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100298, Romania, Punct(e) de contact: Vasilica Florea, Tel. 0244-511400, Email: [email protected], Fax: 0244-586100, Adresa internet (URL): www.copilprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional de suplimentare a Contractului de executie de lucrari nr. IA 22401 AP / 728 / 831 din 03.09.2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La sediulCentrului de Plasament Sinaia, situat in or. Sinaia, str. Manastirii, nr. 11, jud. Prahova, cod postal 106100, Tel. / fax :0244-315.136, e-mail : [email protected]
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor lucrari suplimentare, in temeiul art. 122 lit. i) din O.U.G. nr. 34/2006, necesare pentru indeplinirea Contractului de executie de lucrari nr. IA 22401 AP / 728 / 831 din 03.09.2010 incheiat cu S.C. CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L. Pitesti avand ca obiect executia lucrarilor de investitii la C.P. Sinaia ? ?Constructie infirmerie, spalatorie, magazie, birouri (Constructie-montaj)? .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
131, 903.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: IA 25354 AP Denumirea: Act aditional de suplimentare a Contractului de executie de lucrari nr. IA 22401 AP / 03.09.2010
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L.
Adresa postala: STR.STADIONULUI, NR.35, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0, Romania, Tel. 0248/265905, Email: [email protected], Fax: 0248/265905
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 137140.10 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 131903.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura initiala a fost initiata prin Invitatia de participare publicata in SEAP sub nr.257738/18.06.2010. Valoarea initiala a Contractului de executie de lucrari inreg. sub nr. IA 22401 AP / 03.09.2010 a fost de 452.698, 88 lei, fara TVA, fiind atribuit si incheiat cu S.C. CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 S.R.L. Pitesti, C.U.I. RO 6796319, cu sediul in Pitesti, str.Stadionului, nr.35, jud.Arges. In urma finalizarii procedurii de achizitie, a fost publicat Anuntul de atribuire publicat in SEAP sub nr.118243/21.09.2010.Prin Actul aditional nr.1/15.11.2011 valoarea initiala a contractului a fost suplimentata cu suma de 26.902, 94 lei, fara TVA, in baza Notei de constatare din 26.10.2010 emisa de Primaria or.Sinaia privind alunecarea de teren a versantului de vest al amplasamentului lucrarii in urma ploilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova, Sectia comerciala
Adresa postala: Str. Gheorghe Lazar, nr. 6, jud.Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. 0244-542408, Email: [email protected], Fax: 0244-542408, Adresa internet (URL): htp: /portal.just.ro/InstantaContact.aspx?!dInstitutie=105
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii publice urmarire contracte si administrativ - D.G.A.S.P.C. Prahova
Adresa postala: Sos. Vestului, nr. 14 - 16, jud. Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100298, Romania, Tel. 0244-511400, Email: [email protected], Fax: 0244-586100, Adresa internet (URL): www.copilprahova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2011 18:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer