Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional de suplimentare valoare la contractul subsecvent nr. 4600003953/18.07.2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
62.817 RON

Castigatorul Licitatiei: LOIAL IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 121152/30.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str. Ciurchi nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Apostol, Tel. +40 232405619, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional de suplimentare valoare la contractul subsecvent nr. 4600003953/18.07.2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional de suplimentare valoare la contractul subsecvent nr. 4600003953/18.07.2011 avand ca obiect Retrofit celule MT, statia Mirauti, judet Suceava.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
62, 817RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/24.11.2011 Denumirea: Act aditional de suplimentare valoare la contractul subsecvent4600003953/18.07.2011
V.1) Data atribuirii contractului 24.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOIAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Marasesti, Nr.44, Bl.T1, Parter, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720182, Romania, Tel. 0230/526963;0230/526800, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230/526900, Adresa internet (URL): www.loial.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62817.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62817.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Actul aditional de suplimentare valoare nr. 1/24.11.2011 la contractul subsecvent nr. 4600003953/18.07.2011 s-a emis in baza art. 252, lit. j din OUG 34/2006. Valoarea totala a contractului devine: 879.817 lei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr 25 bis, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON Moldova Distributie SA
Adresa postala: Str Ciurchi nr. 146-150 , Localitatea: Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700259, Romania, Tel. +40 232405048, Email: [email protected], Fax: +40 232405048
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2012 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer