Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional la contract de lucrari nr. 2668/25.01.2010 in cadrul proiectului "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
156.077 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONCIVIA SA
Anunt de atribuire numarul 91650/20.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAILA
Adresa postala:  Piata Independentei, nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Strategii Programe Proiecte, Tel. 0239694947, In atentia:  Emilia Moroianu, Email:  [email protected], Fax:  0239694994, Adresa internet (URL):  www.primariabr.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional la contract de lucrari nr. 2668/25.01.2010 in cadrul proiectului "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Braila, Scoala cu claseleI-VIII nr. 18 Mihu Dragomir
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare neprevazute in cadrul proiectului "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18 Mihu Dragomir"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
156, 076.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr. 3 Denumirea: Act aditional nr. 3 la contract de lucrari nr. 2668 "Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 18"
V.1) Data atribuirii contractului 8/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONCIVIA SA
Adresa postala:  Str. Calea Calarasilor nr. 161, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810274, Romania, Tel. 02396616281, Fax:  0239616288
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 297038.43 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 156076.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR Axa 3 DMI 3.4
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Contencios Administrativ Fiscal a Tribunalului Braila
Adresa postala:  Str. Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239613975, Fax:  0239613975
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Braila, Directia Juridic Contencios Administratie Publica Locala
Adresa postala:  Piata Independentei nr. 1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239694947, Fax:  0239692394
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2010 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer