Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional la contractul 1554/08.12.2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
354.262 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115930/10.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala:  CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010719, Romania, Punct(e) de contact:  ION DUMITRESCU, Tel. 021.202.70.00/ int. 296, Email:  [email protected], Fax:  021.319.74.33, Adresa internet (URL):  www.rarom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Activitati de testare si analize tehnice CAEN 7120
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional la contractul 1554/08.12.2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare conform nota justificativa
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213250-0 - Lucrari de constructii de cladiri industriale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
354, 262RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3 Denumirea: Act aditional nr. 3
V.1) Data atribuirii contractului 8/3/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL SERVICE GRUP 98 S.R.L.
Adresa postala:  Aleea Varful cu Dor, nr. 30, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032388, Romania, Tel. 021/345.05.06, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  021/345.03.04
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 354262.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 354262.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Date Contract initial nr. 1544/2008: - Anunt de participare nr. 59102/21.07.2008 - Anunt de atribuire nr. 54057/30.01.2009 - Valoare initiala: 7.342.739, 62 lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.408.36.51, Email:  [email protected], Fax:  021.408.36.51, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  bd. Unirii nr.37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.408.36.51, Email:  [email protected], Fax:  021.408.36.51, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RAR-RA
Adresa postala:  Calea Grivitei nr. 391 A, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010719, Romania, Tel. 021.202.70.00/int. 296, Email:  [email protected], Fax:  021.319.74.33, Adresa internet (URL):  www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2011 11:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer