Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACT ADITIONAL la Contractul de achizitie publica nr. SC-DA-574/14.01.2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
154.731 EUR

Castigatorul Licitatiei: asocierea S.C. COMTEST S.R.L. si S.C. THERMO FIX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141561/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua, Nr.2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii, Tel. +40 372845400, In atentia: Mariana GHEATA sau Mariana URSU, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACT ADITIONAL la Contractul de achizitie publica nr. SC-DA-574/14.01.2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: terenul aflat in proprietatea Achizitorului, situat in judetul Brasov, comuna Prejmer, satul Prejmer, cod postal 507165, strada Brasovului nr. FN, identificat in Cartea Funciara nr. 101845 a localitatii Prejmer, cu numarul cadastral 1437
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unor lucrari noi, similare lucrarilor aferente obiectivului de investitii ?Laborator acreditat pentru incercari de compatibilitate electromagnetica?, prin incheierea unui Act aditional la Contractul de achizitie publica nr. SC-DA-574/14.01.2013, in conformitate cu prevederile art. 21.1. din Contractul de achizitie publica nr. SC-DA-574/14.01.2013. (-art.122 lit.j din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214610-9 - Lucrari de constructii de cladiri de laboratoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
154, 731.21EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 324667
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
UM/10/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: SC-DA-25529 Denumirea: ACT ADITIONAL la Contractul de achizitie publica nr. SC-DA-574/14.01.2013
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
asocierea S.C. COMTEST S.R.L. si S.C. THERMO FIX S.R.L.
Adresa postala: S.C. COMTEST S.R.L.-lider asociere: Orasul Voluntari, Str. Erou Serban Ion, Nr. 36, Judetul Ilfov, Cod postal: 077190, Telefon: +40 212110883, Fax: +40 212110884; S.C. THERMO FIX S.R.L.-asociat/membru asociere: Mun. Brasov, Str. Avram Iancu, Nr. 48A, Sc.A, Ap.2, Judetul Brasov, Cod postal: 500086, Telefon: +40 368001850, Fax: +40 368001851., Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Tel. -, Email: -, Fax: -, Adresa internet (URL): www.comtest.ro, www.thermofix.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 155682.69 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154731.21 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 688, 461.03 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Unirii, Nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC ACHIZITII/DEPARTAMENTUL ACHIZITII
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845257, Email: [email protected], Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer