Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional la contractul de achizitie servicii -asigurari facultative de tip CASCO a autovehiculelor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.805 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. OMNIASIG V.I.G. S.A. Bacau
Anunt de atribuire numarul 45993/27.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
Adresa postala: Str. Narciselor, nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600310, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Muraru, Tel.0334401796, Email: [email protected], Fax: 0334401813
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
apa
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional la contractul de achizitie servicii -asigurari facultative de tip CASCO a autovehiculelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Bacau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional la contractul de achizitie servicii -asigurari facultative de tip CASCO a autovehiculelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 804.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contract de servicii adjudecat castigatorului sau unuia dintre castigatorii unui concurs
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4602
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional la contractul nr.2977/04.07.2007
V.1) Data atribuirii contractului 2/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. OMNIASIG V.I.G. S.A. Bacau
Adresa postala: Str. 9 Mai, nr, 78, bloc 78, scara C, ap.Mezanin, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600065, Romania, Tel.0234542626, Fax: 0234542626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7932.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2 Denumirea: Act aditional la contractul nr.2977/04.07.2007
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. OMNIASIG V.I.G. S.A. Bacau
Adresa postala: Str. 9 Mai, nr, 78, bloc 78, scara C, ap.Mezanin, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600065, Romania, Tel.0234542626, Fax: 0234542626
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2872.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2008 07:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer