Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act Aditional la contractul nr 55/19.02.2013 ? ?Verificare Tehnica in Utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a recipientelor sub presiune ? scadente ISCIR apartinand C.T. Palas in vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.887 RON

Castigatorul Licitatiei: ARGENTA S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138745/29.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act Aditional la contractul nr 55/19.02.2013 ? ?Verificare Tehnica in Utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnica recipientelor sub presiune ? scadente ISCIR apartinand C.T. Palas in vederea autorizarii functionarii de catre ISCIR?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Centrala Termoelectrica Palas, Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 123
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Remedierea defectelor depistate la sudurile cuprinse in expertizarea initiala prin executia tuturor lucrarilor necesare: polizarea zonelor cu neconformitati, refacerea sudurilor si repetarea controlului nedistructiv.Au mai fost depistate racorduri anulate necorespunzator (tevi stemuite, flanse obturate), racorduri suplimentare care nu figureaza in planurile de ansamblu din cartea tehnica a recipientilor.Dat fiind faptul ca acestea modificari nu se regasesc in cartea utilajului se impun urmatoarele masuri : -intocmirea releveelor cu situatia exacta pe fiecare recipient in parte.-intocmirea unui proiect de remediere dupa caz a sudurilor neconforme sau remontarea pieselor de legatura necesare, urmat de un calcul de rezistenta a recipientului in situatia actuala.-completarea programului de control/expertiza initial prin extinderea inspectiei asupra punctelor neconforme in conformitate cu art.116 lit.f din PT C4-2010 si acceptarea acestuia de catre ISCIR.-efectuarea remedierilor ce se impun.-intocmirea raportului final cu completarile aferente neconformitatilor.-completarea cartii tehnice a utilajului cu modificarile ce se vor executa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 886.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 142327
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4193/15.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 181 Denumirea: Act Adit. contr.55/2013?V.T.U.ptr.inv./exam.cu caract.tehn. a recip.sub.pres scad. ISCIR ap.CT Palas
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARGENTA S.R.L.
Adresa postala: Navodari, b-dul Navodari , nr.295, jud.Constanta, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Tel. 0241/517171;0372/731669;0372/731670, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0241/638438;0241/766876, Adresa internet (URL): www.argenta.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29886.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - sectia Comerciala si Contencios-administrativ
Adresa postala: Strada Traian nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900720, Romania, Tel. +40 241551345, Email: [email protected], Fax: +40 241551342
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Tel. +40 241585300, Email: [email protected], Fax: +40 241511200
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer