Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional-Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr.91377/07.07.2010 privind reabilitarea si modernizarea Caminului pentru persoane varstnice Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
132.729 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. B.M.G. BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100475/24.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala:  BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900725, Romania, Punct(e) de contact:  GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. 0241488157, Email:  [email protected], Fax:  0241488195, Adresa internet (URL):  www.primaria-constanta.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional-Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr.91377/07.07.2010 privind reabilitarea si modernizarea Caminului pentru persoane varstnice Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional-Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr.91377/07.07.2010 privind reabilitarea si modernizarea caminului pentru persoane varstnice Constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
132, 728.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 152550 Denumirea: Act aditional-Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr. 91377/07.07.2010
V.1) Data atribuirii contractului 12/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. B.M.G. BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str. George Cosbuc nr. 1, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900326, Romania, Tel. 0241-625.532, Fax:  0241-625.532
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 132817.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 132728.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 33/20.02.2009 prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.2, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei prin Agentia pentru dezvoltare Regionala Sud-Est si parteneriatul dintre unitatea administrativ teritoriala Municipiul Constanta si Caminul pentru persoane varstnice Constanta
VI.2) Alte informatii
Procedura debaza - cerere de oferte - invitatia de participare nr. 249888/29.04.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala:  str. Traian nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241-611.003, Fax:  0241-606597
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Bd. Tomis nr. 51, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900725, Romania, Tel. 0241-488.115, Fax:  0241-488.924
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2011 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer