Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr. 1 la Contractul de lucrari de CONSOLIDARE SI REABILITARE A CASEI MEMORIALE G. OPRESCU Nr. 4/ 26.02.2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
42.108 RON

Castigatorul Licitatiei: ART CONSTRUCT 94 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142775/13.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIAROMANA
Adresa postala: CALEA VICTORIEI, NR.125, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010071, Romania, Punct(e) de contact: ILEANA ANDRA MARCULESCU, Tel. +40 2128650, Email: [email protected], Fax: +40 2128649
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE PUBLICA
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 1la Contractul de lucrari de CONSOLIDARE SI REABILITARE A CASEI MEMORIALE G. OPRESCU Nr. 4/ 26.02.2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Dr. Clunet nr. 16, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de CONSOLIDARE SI REABILITARE A CASEI MEMORIALE G. OPRESCU
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262690-4 - Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
42, 107.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 338974
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional nr. 1la Contractul de lucrari de CONSOLIDARE SI REABILITARE A CASEI MEMORIALE G. OPR
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ART CONSTRUCT 94 S.R.L.
Adresa postala: Str. Margeanului, Nr. 38, Bl. M101, Sc. 1, Et. 4, Ap. 16, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051051, Romania, Tel. 0213372308;0213360886, Email: [email protected], Fax: 0213372308, Adresa internet (URL): www.artconstructgroup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46946.03 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42107.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional a rezultat in urma procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare, la contractul de lucrari de CONSOLIDARE SI REABILITARE A CASEI MEMORIALE G. OPRESCUNr. 4/ 26.02.2013, incheiat in urma cererii de oferta nr. 338974/06.11.2012, a carei anunt de atribuire a fost publicat in SEAP cu nr. 166165/19.03.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 15:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer