Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr. 1 la contract nr. 2364/X/7


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
115.170 RON

Castigatorul Licitatiei: IASICON S.A.
Anunt de atribuire numarul 85654/16.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IASI
Adresa postala:  IASI , STR. V. CONTA , NR. 28, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700106, Romania, Punct(e) de contact:  ADINA COSTANDACHE, Tel. 0232-212.566, Email:  [email protected], Fax:  0232-212.520, Adresa internet (URL):  www.mpris.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 1 la contract nr. 2364/X/7
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PASCANI, Municipilu Pascani, Str. Stefan cel Mare nr.13
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de infrastructura
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216112-2 - Lucrari de constructii de tribunale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
115, 170.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional nr.1 la contractul 2364/X/7
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IASICON S.A.
Adresa postala:  str.Sf. Lazar, nr.50, et.4, 5 si demisol, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700310, Romania, Tel. 0232/215495, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0232/2154965, Adresa internet (URL):  www.iasicon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 230932.91 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115170.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str.Anastasie Panu, nr.25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Fax:  0232260411
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi - Oficiul juridic
Adresa postala:  str. Vasile Conta nr. 28, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700106, Romania, Tel. 0232-212566, Fax:  0232-210520
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2010 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer