Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr. 1/06.02.2014, de suplimentare valoare, la contract nr. 4600003811/21.03.2013 avand ca obiect "Reparatii transformatoare de putere MT-JT in ateliere pentru zona de retea Suceava "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
120.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELEROM S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144339/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii pentru Retea Electricitate, Tel. +40 232405529, In atentia: Emilia Patrichi, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 1/06.02.2014, de suplimentare valoare, la contract nr. 4600003811/21.03.2013 avand ca obiect "Reparatii transformatoare de putere MT-JT in ateliere pentru zona de retea Suceava "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional nr. 1/06.02.2014, de suplimentare valoare, la contract nr. 4600003811/21.03.2013 avand ca obiect "Reparatii transformatoare de putere MT-JT in ateliere pentru zona de retea Suceava ".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
120, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 109919
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1/06.02.2014 Denumirea: Act aditional nr. 1/06.02.2014 la contract nr. 4600003811/21.03.2013
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELEROM S.A.
Adresa postala: str.Uzinei de tevi, nr.2, Localitatea: Roman, Cod postal: 611161, Romania, Tel. +40 0233748169, Email: [email protected], Fax: +40 0233748050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform Referatului de solicitare achizitie nr. 13988/28.01.2014 emis de E.ON Moldova Distributie SA si a Notei justificative privind intocmirea de acte aditionale nr. 15557/29.01.214, se solicita suplimentarea valorii contractului cu suma de 120.000, 00 lei fara TVA, pentru zona de retea Suceava, reprezentand servicii suplimentare, valoarea totala a contractului devenind 583.000, 00 lei fara TVA. Majorarea valorii contractului este motivata de volumul mare de transformatoare care sunt necesare a se repara, datorate de conditiile meteorologice nefavorabile si impactul acestora asupra retelei de distributie, cu efecte in intreruperea in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (locuinte, spitale, etc.).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Adresa postala: Str. Anastasie Panu, Nr. 25 Bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146-150, la Registratura, in atentia dnei. Angela Vasile, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2014 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer