Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr. 2/17.10.2013 la contractul nr. 4600004157/16.11.2011 avand ca obiect Reparatii accidentale complementare la LES MT JT, zona de retea Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
21.618 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141254/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Apostol, Tel. +40 232405999, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 2/17.10.2013 la contractul nr. 4600004157/16.11.2011 avand ca obiect Reparatii accidentale complementare la LES MT JT, zona de retea Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bacau
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Act aditional nr. 2/17.10.2013 de suplimentare valoare la contractul nr. 4600004157/16.11.2011 avand ca obiect Reparatii accidentale complementare la LES MT JT, zona de retea Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45315300-1-Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
21, 617.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Act aditional nr. 2/17.10.2013 de suplimentare valoare la contractul 4600004157/16.11.2011
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIAELCO S.A.
Adresa postala: Bulevard Vasile Parvan, Nr.29, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600233, Romania, Tel. +40 0721294630/+40 0234523400, Email: [email protected], Fax: +40 0234523400, Adresa internet (URL): www.elcobacau.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21617.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere prevederile art. 252 lit j) din OUG 34/2006 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta a abordat procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, motivat de volumul mare de reparatii accidentale care sunt necesare a se executa, datorate de conditiile meteorologice nefavorabile si impactul acestora asupra retelei de distributie, cu efecte in intreruperea in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (locuinte, spitale, etc.).Conform Notei justificative nr. 187514/11.10.2013 emisa de E.ON Moldova Distributie SA, se solicita suplimentarea valorii contractului cu suma de 21.617, 50 lei fara TVA.Lucrarile suplimentare nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial. Valoarea totala a contractului devine 64.852, 50lei fara TVA, conform Referatuluiaprobat de Achizitor nr. 170762/24.09.2013.In Anuntul de participare nr. 128570/18.08.2011 avand ca obiect ?Reparatii accidentale complementare LES MT JT?, s-a specificat la punctul II.2.2. posibilitatea ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta valoarea contractului, conform art. 252 litera j din OUG 34/2006.Actul aditional a fost intocmit la data de 17.10.2013, iar datorita delegatiilor reprezentantilor legali, a fost semnat de ambele parti in data de 28.10.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, Nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected], Fax: +40 232217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. Ciurchi, Nr. 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 232405298/99, Email: [email protected], Fax: +40 232405298/99
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer