Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr 2/19.11.2012 la contract 4600004354/23.04.2012(Pt22Moinesti, PTA1 Buruienis, Bogdanesti) avand ca obiect suplimentare valoare lot 1 Lucrari in LEA JT PTA 6 Bogdanesti, jud Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.601 RON

Castigatorul Licitatiei: Luxten Lighting Company S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 135151/01.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 0232405619, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr 2/19.11.2012 la contract 4600004354/23.04.2012(Pt22Moinesti, PTA1 Buruienis, Bogdanesti) avand ca obiect suplimentare valoare lot 1 Lucrari in LEA JT PTA 6 Bogdanesti, jud Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud Bacau
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform art 252 lit j din OUG34/2006 s-a abordat negocierea fara publicare deoarece este necesara suplimentarea valorii de executie lucrare corespunzatoare lotului 1- Lucrari in LEA JT PTA 6 Bogdanesti, jud Bacaude 285.714, 28 lei fara TVA cuvaloarea de14.680, 83lei fara TVA ? reprezentand lucrari suplimentare (rezultate in urma modificarii solutiei tehnice initiale prin autorizatia de construire si a avizului eliberat de Directia de Drumuri si Poduri), astfel incat valoarea pentru executia lucrarii devine 300.395, 11 lei fara TVA, iar valoarea totala a contractului se majoreaza de la 770.793, 91 lei fara TVAla 785.474, 74 lei fara TVA.Majorarea valorii contractului este motivata de faptul ca pentru finalizararea obiectivului mentionat a aparut necesitatea unor lucrari suplimentare (aprobate de Achizitor), mentionate in Dispozitia de Santier nr. 657/27.08.2012.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 600.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 113783
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act ad 2/19.11.2012 Denumirea: Act aditional 2/19.11.2012 de suplimentarea lotului 1- Lucrari in LEA JT PTA 6 Bogdane
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Luxten Lighting Company S.A.
Adresa postala: str. Parang, nr. 76, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 021/6688819, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021/6688823
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14600.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu prevederile art 252 lit j) din OUG34/2006 privind achizitiile publice, s-a abordatprocedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, motivatia fiind urmatoarea: -Se solicita suplimentarea valorii de executie lucrare corespunzatoare lotului 1- Lucrari in LEA JT PTA 6 Bogdanesti, jud Bacaude 285.714, 28 lei fara TVA cuvaloarea de14.680, 83lei fara TVA ? reprezentand lucrari suplimentare (rezultate in urma modificarii solutiei tehnice initiale prin autorizatia de construire si a avizului eliberat de Directia de Drumuri si Poduri), astfel incat valoarea pentru executia lucrarii devine 300.395, 11 lei fara TVA, iar valoarea totala a contractului se majoreaza de la 770.793, 91 lei fara TVAla 785.474, 74 lei fara TVA.Majorarea valorii contractului este motivata de faptul ca pentru finalizararea obiectivului mentionat a aparut necesitatea unor lucrari suplimentare (aprobate de Achizitor), mentionate in Dispozitia de Santier nr. 657/27.08.2012.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic E.ON Moldova Distributie SA
Adresa postala: str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2013 13:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer