Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr. 3 la contractul de servicii nr.3812/11.03.2011 "Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii in sprijinul C.J. Mures, aferent proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in jud Mures"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
601.033 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea LOUIS BERGER - ENVIROPLAN SA (lider LOUIS BERGER)
Anunt de atribuire numarul 144040/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr. 3 la contractul de servicii nr.3812/11.03.2011 "Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii in sprijinul C.J. Mures, aferent proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in jud Mures"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Tirgu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii suplimentare la contractul?Asistenta tehnica si supervizarea lucrarilor de constructii - Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Mures ? componenta de supervizare a lucrarilor?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
601, 033RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 107320
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24640 din19.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 911-11 Denumirea: Act aditional nr. 3 la contractul de servicii nr.3812/11.03.2011- ATS - Proiect SMIDS, judetul Mures
V.1) Data atribuirii contractului 17.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea LOUIS BERGER - ENVIROPLAN SA (lider LOUIS BERGER)
Adresa postala: 86 rue Henri Farman, Immeuble Equater, 921130, Localitatea: Issy - les Moulineau, Cod postal: 921130, France, Tel. +33 145703939, Fax: +33 145703939
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 602276.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 601033.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul: ?Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Mures?, cod CCI 2009 RO 161 PR 032SMIS 18590Programul: POS Mediu, Axa prioritara 2
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: strada Bolyai Farkas nr. 30, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 265260323, Email: [email protected], Fax: +40 265267856, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures- Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer