Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Act aditional nr.1 - lucrari suplimentare la contractul initial nr. 3330/X/23 din 3.10.2012 - SEDIUL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA MOINESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.659 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIZO SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135200/02.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BACAU
Adresa postala: BACAU, str. Mihai Eminescu, nr. 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600258, Romania, Punct(e) de contact: IRINA CEPARIU, Tel. +40 0234514934, Email: [email protected], Fax: +40 0234514934, Adresa internet (URL): www.mpublic.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Act aditional nr.1 - lucrari suplimentare la contractul initial nr. 3330/X/23 din 3.10.2012 - SEDIUL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA MOINESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Moinesti, str.Costache Negri, FN, jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actul aditional are ca scop executarea de lucrari suplimentare la contractul initial nr. 3330/X/23/3.10.2012 - Sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti; lucrarile sunt aferente fundatiei cladirii si sunt conform memoriului justificativ, dispozitiei de santier nr.1, a planului de fundare modificat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45216112-2 - Lucrari de constructii de tribunale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 659.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 328730
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1056/X/10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional nr.1 la contract nr. 3330/X/23-Sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Moinesti
V.1) Data atribuirii contractului 22.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIZO SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. NufĂ„rului, Nr 7, Bl.7, Sc.C, Ap.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600063, Romania, Tel. 0234519517, Email: [email protected], Fax: 0234519510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 56039.98 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45659.31 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anuntul de atribuire al contractului initial: 159773/09.10.2012Notificare ANRMAPnr.45786/4.10.2012
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104642, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art. 256^2*) din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Mihai Eminescu nr.2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600258, Romania, Tel. +40 0234515280, Email: [email protected], Fax: +40 0234515280, Adresa internet (URL): www.mpublic.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer