Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acti aditional nr.1 contract de lucrari de instalarecamine apometru la imobile din municipiul Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
348.194 RON

Castigatorul Licitatiei: DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 91333/14.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala:  str. Brestei, nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Iordache, Tel. 0251/422117, Email:  [email protected];[email protected], [email protected], Fax:  0251/422263
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acti aditional nr.1 contract de lucrari de instalarecamine apometru la imobile din municipiul Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Suplimentare cantitati de lucrari al contractul 7A din 18.03.2010 - Lucrari de instalare camine apometru la imobilele situate in municipiul Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332200-5 - Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
348, 194RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9313 Denumirea: Act aditional
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L.
Adresa postala:  STR. CHICIUREI 35-49, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031872, Romania, Tel. 021 346 41 08, Email:  [email protected], Fax:  021 346 41 09, Adresa internet (URL):  www.deltaacm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 348194.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 348194.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Actul aditional s-a incheiat in baza OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, Art.122, lit.i
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Brestei, nr.12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251/418612, Email:  [email protected], Fax:  0251/419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala:  str. N. Titulescu, nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200188, Romania, Tel. 0251/218568, Email:  [email protected], Fax:  0251/415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Brestei, nr.133, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200177, Romania, Tel. 0251/244117, Email:  [email protected], Fax:  0251/422263, Adresa internet (URL):  www.apacraiova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer