Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Active fixe necorporale ? Faza 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
536.280 RON

Castigatorul Licitatiei: MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136855/13.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128602
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 29, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500036, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de Achizitii Publice, Tel. +40 268413000-101, In atentia: Liviu Doru Dogar, Email: [email protected], Fax: +40 268414900, Adresa internet (URL): www.unitbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Active fixe necorporale ? Faza 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Brasov, str. Institutului nr. 10, Institut PRODD
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Active fixe necorporale ? Faza 1: Modelare geometrica - CATIA sau echivalent, Elemente finite - inginerie mecanica - ANSYS sau echivalent si Modelare geometrica, Modelare si Pregatire Tehnologica Elemente finite - Inginerie mecanica - Solidworks sau Echivalent
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48321000-4 - Pachete software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)
48332000-4-Pachete software de planificare (Rev.2)
72263000-6-Servicii de aplicare de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
536, 280.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12459 Denumirea: Active fixe necorporale ? Faza 1 ? lot 1 Modelare geometrica - CATIA
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr 4Bis, Apt.7, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500003, Romania, Tel. +40 268337141, Email: [email protected], Fax: +40 268337149, Adresa internet (URL): www.magic-engineering.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 235780.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 235780.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 12444 Denumirea: Active fixe necorporale ? Faza 1 ? lot 2 Pachet integrat: Elemente finite - inginerie mecanica - ANS
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INAS S.A.
Adresa postala: B-dul Nicolae Romanescu, Nr.37C, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200738, Romania, Tel. 0251438789, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0251426335, Adresa internet (URL): www.inas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 199194.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 12458 Denumirea: Active fixe necorporale ? Faza 1 ? lot 3 Modelare geometrica, Modelare si Pregatire Tehnologica, Ele
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAD WORKS INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: ALEEA CONSTANTIN BRANCUS, BL B2, SC 2, AP 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200135, Romania, Tel. 0742042869, Email: [email protected], Fax: 0251419764
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 102240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabile?, finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 2, din fonduri FEDR (76, 7%) si de la bugetul national (23, 3%), numar contract 11/01.03.2009, cod proiect 123, cod SMIS 2637
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic Contencios al Universitatii Transilvania Brasov
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 29, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500036, Romania, Tel. +4 0268413000-120, Email: [email protected], Fax: +4 0268410525, Adresa internet (URL): www.unitbv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2012 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer