Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Active fixe necorporale ? Faza 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
414.809 RON

Castigatorul Licitatiei: Elsaco Electronic S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144085/06.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139768
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Adresa postala: Bdul Eroilor nr 29, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500036, Romania, Punct(e) de contact: Biroul de Achizitii Publice, Tel. +4 0268413000/101, In atentia: Liviu Doru Dogar, Email: [email protected], Fax: +4 0268414900, Adresa internet (URL): www.unitbv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Active fixe necorporale ? Faza 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Brasov, str. institutului nr.10
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Active fixe necorporale ? Faza 4: lot 1-PACHET INTEGRAT: Programe simulare energetica, lot 2-PACHET INTEGRAT: CAD electric - EDSA Power sau echivalent, lot 3-PACHET INTEGRAT: Programe simulare energetica ? TRNSYS sau echivalent, lot 4-PACHET INTEGRAT: ELEMENTE FINITE - Inginerie mecanica ?Virtual.Lab sau echivalent, lot 5-PACHET INTEGRAT: MODELARE SI PREGATIRE TEHNOLOGICA ? SysWeld sau echivalent, lot 6-PACHET INTEGRAT: Programe modelare, simulare, control, lot 7-PACHET INTEGRAT: Programe grafica si multimedia ? CorelDraw Suite sau echivalent, lot 8-PACHET INTEGRAT: Programe modelare, simulare, control ? MAPLE sau echivalent, lot 9-PACHET INTEGRAT: Programebio- si psiho-evaluare - Vienna Test System sau echivalent, lot 10-PACHET INTEGRAT: Programe utilitare, Programebio si psiho-evaluare, Programe calcul statistic, economic si prelucrare date, Programe simulare energetica, Programe generale constructii, Programe calcul statistic, economic si prelucrare date, lot 11-Pachet integrat: programe calcul statistic, economic si prelucrare date SPSS sau echivalent
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48190000-6 - Pachete software educationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
414, 808.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S110-187742din06.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11762 Denumirea: PACHET INTEGRAT: Programe simulare energetica
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacea (Ocolitor), FN, Localitatea: Botosani, Cod postal: RO-710137, Romania, Tel. 0231507060, Email: [email protected], Fax: 0231507061, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33848.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 11760 Denumirea: PACHET INTEGRAT: Programe utilitare, Programe bio si psiho-evaluare, Programe calcul statistic, econ
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 11760 Denumirea: Pachet integrat: programe calcul statistic, economic si prelucrare date SPSS
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21262.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 11763 Denumirea: PACHET INTEGRAT: CAD electric EDSA Power
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS
Adresa postala: STR. TAIETURA TURCULUI NR 47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400221, Romania, Tel. +40 0264207500, Email: [email protected], Fax: +40 0264207555, Adresa internet (URL): WWW.ENERGOBIT.COM
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 65093.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 11764 Denumirea: PACHET INTEGRAT: Programe simulare energetica ? TRNSYS
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CALCNET S.R.L.
Adresa postala: str. Stadionului, nr.4A, (spatiu comercial nr.3), bl. D19, sc.2, parter, Localitatea: Galati, Cod postal: 800595, Romania, Tel. +40 0236463231, Email: [email protected], Fax: +40 0236463231, Adresa internet (URL): www.calcnet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28130.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 11760 Denumirea: ACHET INTEGRAT: ELEMENTE FINITE - Inginerie mecanica ?Virtual.Lab
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 79895.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 11796 Denumirea: PACHET INTEGRAT: MODELARE SI PREGATIRE TEHNOLOGICA ? SysWeld
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr 4Bis, Apt.7, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500003, Romania, Tel. +40 268337141, Email: [email protected], Fax: +40 268337149, Adresa internet (URL): www.magic-engineering.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 92113.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 11761 Denumirea: PACHET INTEGRAT: Programe modelare, simulare, control: LabView sau echivalent si LabWindows/CVI
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EPI SISTEM S.R.L.
Adresa postala: Str Livezii nr 15, Localitatea: Sacele, Cod postal: 505600, Romania, Tel. 0268-273247, Email: [email protected], Fax: 0268-273247, Adresa internet (URL): www.epi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 48700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 11760 Denumirea: PPACHET INTEGRAT: Programe grafica si multimedia ? CorelDraw Suite
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4117.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabile?, finantat prin Programul Operational Sectorial ?Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 2, din fonduri FEDR (76, 7%) si de la bugetul national (23, 3%), numar contract 11/01.03.2009, cod proiect 123, cod SMIS 2637
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Tribunalul Brasov-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Bulevardul 15 Noiembrie nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel. +40 268419615, Email: [email protected], Fax: +40 268418054, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.09.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer