Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activita?i de proiectare ?Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
138.655 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85053/07.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala:  municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120260, Romania, Punct(e) de contact:  -, Tel. 0238/414112, In atentia:  Catalin Botezatu, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238/725507, Adresa internet (URL):  http: //www.cjbuzau.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Activita?i de proiectare ?Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul proiectantului si/sau locatia lucrarilor - sat Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activita?i de proiectare - Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie, Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Liste de cantitati de lucrari, Estimari de pret la nivel de proiect tehnic si detalii de executie, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism si autorizatia de construire, Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatie de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.), intocmirea Documentelor pentru eliberarea autorizatiei de construire, conf. prevederilor legale Ordinul nr. 119/2009 si conf. Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, daca este solicitat - asistenta autoritatii contractante in timpul perioadei de licitatie, Verificare proiect si Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie - pentru obiectivul ?Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul Buzau?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322300-4 - Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
138, 655.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25 Denumirea: Activita?i de proiectare ?Pasaj suprateran pe DJ 205 peste situl arheologic de la Pietroasele...
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Stupca, nr. 6, sector 6, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061042, Romania, Tel. 434.18.23; 434.17.05, Email:  [email protected], Fax:  434.18.20, Adresa internet (URL):  www.consilierconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 138655.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 8, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120620, Romania, Tel. 0238.717.959, Email:  [email protected], Fax:  0238.717.960, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala:  B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120640, Romania, Tel. 0238.414.112, Email:  [email protected], Fax:  0238.725.507, Adresa internet (URL):  www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2010 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer