Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Albestii de Arges, Jud. Arges (Concesionare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.104.132 RON

Castigatorul Licitatiei: TOTAL STRADA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143187/31.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)
Adresa postala: Comuna Albestii deArges, sat Pamanteni, judetul Arges, Localitatea: Albestii Pamanteni, Cod postal: 117005, Romania, Punct(e) de contact: SAVA VASILE, Tel. +40 248735005, In atentia: SAVA VASILE, Email: [email protected]com, Fax: +40 248735005
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Activitati de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Albestii de Arges, Jud. Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna ALBESTII DE ARGES
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Monitorizarea consumatorilor proprii ai autoritatii publice locale, producere de energie regenerabila si modernizarea consumatorilor interiori si exteriori.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 104, 133RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8217 Denumirea: Concesiune lucrari de eficientizare energetica in comuna Albestii de Arges, judetul Arges
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOTAL STRADA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Basarabia , nr. 256, Plan General 41 D , sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030352, Romania, Tel. +40 213168866, Email: [email protected], Fax: +40 212420563
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41104133.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40651988.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc modalitatea de departajare o va constitui valoarea ofertei tehnice. Daca si in acest caz egalitatea persista ofertantii vor prezenta o noua oferta financiara in plic inchis, oferta cu cel mai scazut pret fiind declarata castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Comunei Albestii de Arges
Adresa postala: Sat Albestii Pamanteni, Str Principala, nr. 308, Localitatea: Albestii de Arges, Cod postal: 117005, Romania, Tel. +40 248735005, Email: [email protected], Fax: +40 248735005, Adresa internet (URL): www.albestiidearges.xhost.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2013 13:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer