Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati de proiectare: servicii de intocmire expertize tehnice si proiecte tehnice reabilitare drumuri judetene


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
240.160 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 45928/13.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 38869
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Catalin Botezatu, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Activitati de proiectare: servicii de intocmire expertize tehnice si proiecte tehnice reabilitare drumuri judetene
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul Prestataorului / Drumuri de interes judetean aflate in administrarea Consiliului Judetean Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertize tehnice, documentatii de avizare a lucrarilor, proiecte tehnice, detalii de executie, verificare proiecte si asistenta pe parcursul executiei lucrarilor pentru realizarea unor lucrari punctuale de modernizare/consolidare/reabilitare a drumurilor de interes judetean aflate pe teritoriul judetului Buzau potrivt temelor de proiectare-parte a documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
74231900-6-Servicii de expertiza (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
240, 160.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctaj financiar
50%
Descriere:
2.
punctaj tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4369 Denumirea: Lot1 - P.T. Pod peste paraul Saratel DJ 102F, km. 3+200
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: Str. Postavarul, nr.4, bl.E4, ap. 13, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6346 Denumirea: Lot2 - P.T. Pod peste raul Buzau pe DJ 202K, km. 127+600
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: Str. Postavarul, nr.4, bl.E4, ap. 13, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24888.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6345 Denumirea: Lot3- P.T. Pod peste paraul Slanic pe DJ 203K, km. 78+800
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: Str. Postavarul, nr.4, bl.E4, ap. 13, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24888.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4284 Denumirea: Lot4- P.T. Modernizare DJ 103P, Basca Chioojdului
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: Str. Postavarul, nr.4, bl.E4, ap. 13, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34268.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4372 Denumirea: Lot 5 - P.T. Reabilitare DJ 203M, C.A. Rosetti
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: Str. Postavarul, nr.4, bl.E4, ap. 13, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22566.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6602 Denumirea: Lot 6 - P.T. Consolidare DJ 220, Km. 70+800, com. Buda
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EGIS ROMANIA S.A.Bucuresti
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr.64-66, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021/3122448, Fax: 021/3122448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25845.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4371 Denumirea: Lot 7 - P.T. Modernizare DJ 220, km. 71+400-72+400, Buda-V Salciei
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L.Bucuresti
Adresa postala: Str.Postavarul, nr.4, bl. E4, ap. 13 sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11254.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4370 Denumirea: Lot 8 - P.T. Modernizare DJ 220, km. 76+200-77+200, Buda-V Salciei
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L.Bucuresti
Adresa postala: Str.Postavarul, nr.4, bl. E4, ap. 13 sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11254.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4373 Denumirea: Lot 9 - P.T. Modernizare DJ 220, Batogu Pardosi
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L.Bucuresti
Adresa postala: Str.Postavarul, nr.4, bl. E4, ap. 13 sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39077.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 6347 Denumirea: Lot 10 - P.T. Reabilitare DJ 220, km. 72+400-76+200Buda- Valea Salciei
V.1) Data atribuirii contractului 7/10/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. S ENGINEERING DESIGN S.R.L.Bucuresti
Adresa postala: Str.Postavarul, nr.4, bl. E4, ap. 13 sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032421, Romania, Tel.021/2555449, Fax: 021/2555449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26299.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4422 Denumirea: Lot 11 - E.T. Modernizare DJ 203H, Al. Odobescu - Dumitresti
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EGIS ROMANIA S.A.Bucuresti
Adresa postala: Str.Dionisie Lupu, nr.64-66, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021/3122448, Fax: 021//3122448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6820.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorul economic poate formula contestatii in cel mult 5 zile de la luarea la cunostinta a actului ilegal/ lipsei actului ce face obiectul contestatiei.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120062, Romania, Tel.0238/713010, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2008 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer