Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale pentru UPCCG-Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.263.070 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 85178/10.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINA SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR
Adresa postala:  Bdul CAROL I, nr 12, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030161, Romania, Punct(e) de contact:  MATILDA STANCULESCU, Tel. 0213005612, Email:  [email protected], Fax:  0213005612
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale pentru UPCCG-Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Punctul de Comanda a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova si punctele de lansare Valea calugareasca Mehedinta, Tataru, Tohani, Ceptura, Boldesti-Scaieni, Pietroasele, Viperesti.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale pentru UPCCG-Prahova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90721800-5 - Servicii de protectie impotriva riscurilor sau a pericolelor naturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 263, 070RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9 Denumirea: Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale pentru UPCCG-Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala:  Sos.Ploiesti-Targoviste, Km.8, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100590, Romania, Tel. 0244/542202, Email:  [email protected], Fax:  0244/513301, Adresa internet (URL):  www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2278850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2263080.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia IX Contencios Administrativ.
Adresa postala:  Bdul.Unirii , Nr.37, Sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083781
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti Sectia IX Contencios Administrativ.
Adresa postala:  Bdul.Unirii , Nr.37, Sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083781
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
Adresa postala:  Bdul Carol Nr.12, Sector3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  070000, Romania, Tel. 0214083600, Email:  [email protected], Fax:  0214083781
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.06.2010 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer