Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova, cu 8 (opt) puncte de lansare (Boldesti, Ceptura, Mehedinta, Tataru, Tohani, Valea Calugareasca, Viperesti si Pietroasele) in p


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.835.261 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 137232/11.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 2 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030163, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Achizitii si IT, Tel. +40 213072482, In atentia: Alecsandru PLOESTEANU, Email: [email protected], Fax: +40 213079814, Adresa internet (URL): www.madr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Activitati specifice de operare aferente exploatarii operationale a Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova, cu 8 (opt) puncte de lansare (Boldesti, Ceptura, Mehedinta, Tataru, Tohani, Valea Calugareasca, Viperesti si Pietroasele) in perioada 01.04-15.10.2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Servicii de operare din punctele de lansare ale Unitatii Pilot de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitatile de Natura Operarii, se fac in temeiul legii nr. 173 / 2008 privind Interventiile active in atmosfera, operarea se poate efectua de societatile licentiate pentru aceste activitati, beneficiarii acestor servicii sunt exploatatiile agricole din zona. Procedura de achizitie este negociere fara publicare prealabila a anuntului de participare, in conformitate cu art.122, litera b, din O.U.G. nr. 34 / 2006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90721800-5 - Servicii de protectie impotriva riscurilor sau a pericolelor naturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 835, 260.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
Adresa postala: Sos.Ploiesti-Targoviste, Km.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100590, Romania, Tel. 0244/542202, Email: [email protected], Fax: 0244/513301, Adresa internet (URL): www.elmec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3521208.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2835260.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer