Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Actualizare documentatie in vederea inchiderii si urmaririi postanchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Ceplea la cota +205m dMN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
664.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ISPE SA
Anunt de atribuire numarul 138194/11.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: Energie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Actualizare documentatie in vederea inchiderii si urmaririi postanchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Ceplea la cota +205m dMN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in Actualizare documentatie in vederea inchiderii si urmaririi postanchidere a depozitului de zgura si cenusa Valea Ceplea la cota +205m dMN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
664, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 264/ET Denumirea: Actualizare documentatie in vederea inchiderii si urmaririi postanchidere a depozitului de zgura si
V.1) Data atribuirii contractului 08.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ISPE SA
Adresa postala: Bd. Lacul Tei, nr.1-3, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Tel. +40212107080, Fax: +40212103620
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 667000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 664000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr.34, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Electrocentrale Turceni ? Compartiment juridic
Adresa postala: localitatea Turceni, str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: : Turceni, Cod postal: : 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253335068
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2013 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer