Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Actualizare PUG al comunei Mihail Kogalniceanu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Decodesign A SRL
Anunt de atribuire numarul 32788/13.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18853
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Punct(e) de contact: VALER IOSIF MURESAN, Tel.0241.258787, Email: [email protected], Fax: 0241.258156
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Actualizare PUG al comunei Mihail Kogalniceanu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: la sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mihial Kogalniceanu si a Regulamentului Local de Urbanism
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78225000-0 - Servicii de proiectare grafica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180, 000RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17578 Denumirea: Contract de servicii Actualizare PUG Mihail Kogalniceanu 2007
V.1) Data atribuirii contractului 10/24/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Decodesign A SRL
Adresa postala: str. Unirii nr.19A, etaj 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900532, Romania, Tel.0241698008, Email: [email protected], Fax: 0241698008
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Autoritatea contractanta va pune la dispozitia candidatului castigator ridicarile topografice necesare realizarii lucrarii. Ofertele fianciare vor fi intocmite avandu-se in vedere acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: Primaria Mihail Kogalniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr.42, Localitatea: Mihail Kogalniceanu, Cod postal: 907195, Romania, Tel.0241258787, Email: [email protected], Fax: 0241258156
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2007 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer