Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente bl. en. nr. 6


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 81780/13.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Anca Petreus, Tel.0253372739, Email: [email protected]gmail.com, Fax: 0253371590, Adresa internet (URL): www.termorov.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente bl. en. nr. 6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului "Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, instalatii electrice si de automatizare aferente bl. en. nr. 6" cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: D392 Denumirea: Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru modernizare electrofiltru, statie de tratare condensat, in
V.1) Data atribuirii contractului 3/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Energetice SA
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr. 1-3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.021/2107080, Fax: 021/2103620
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251/413179, Fax: 0251/415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0253/218661, Fax: 0253/218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Lucrari
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253/372556, int. 229, Fax: 0253/371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2010 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer