Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Actualizarea caietului de sarcini aferent proiectului ,, Optimizarea RET in zona Drobeta Turnu Severin-Cetate prin realizarea unei statii 220 kV Ostrovul Mare-componenta caiet de sarcini Statia de 220 kV Ostrovul Mare ,,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EXELECTRO ENGINEERING S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141774/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Craiova, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: [email protected], Fax: +40 251307108
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Actualizarea caietului de sarcini aferent proiectului , , Optimizarea RET in zona Drobeta Turnu Severin-Cetate prin realizarea unei statii 220 kV Ostrovul Mare-componenta caiet de sarcini Statia de 220 kV Ostrovul Mare , ,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Ostrovul Mare
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actualizarea caietului de sarcini aferent proiectului , , Optimizarea RET in zona Drobeta Turnu Severin-Cetate prin realizarea unei statii 220 kV Ostrovul Mare-componenta caiet de sarcini Statia de 220 kV Ostrovul Marein conformitate cuCaietul de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57 Denumirea: Actualizarea caietului de sarcini aferent proiectului , , Optimizarea RET in zona Drobeta Turnu Sever
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXELECTRO ENGINEERING S.A.
Adresa postala: Calea Mosilor, Nr. 158, Et.6, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020883, Romania, Tel. +40 213188815, Email: [email protected], Fax: +40 213188816, Adresa internet (URL): www.exelectro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anuntul anterior legat de aceasta procedura(anunt de participare la licitatie deschisa ) a fost publicat in anul 2006 in Monitorul Oficial si nu se regaseste in SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Dolj
Adresa postala: str. Brestei, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 251419851, Email: [email protected], Fax: +40 251418612
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Transelectrica ST Craiova-Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251307119, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer