Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACTUL ADITIONAL NR. 3 la CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA ORASTIE-SIBIU, LOT 4: km 65 +965 ? km 82+070


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.941.244 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea ASTALDI S.p.A-SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL-SC ASTALROM SA (lider de asociere ASTALDI S.p.A )
Anunt de atribuire numarul 142773/14.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Stefan Scorus - Director DAFE, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACTUL ADITIONAL NR. 3 la CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA ORASTIE-SIBIU, LOT 4: km 65 +965 ? km 82+070
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Romania, Judetul Hunedoara, Judetul Alba, Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare asa cum sunt descrise in cuprinsul Documentatiei Descriptive.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233100-0 - Lucrari de constructii de autostrazi si de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 941, 243.37RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 112867
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/84434 Denumirea: ACTUL ADITIONAL NR. 3 la CONTR. PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA ORASTIE-SIBIU LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea ASTALDI S.p.A-SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL-SC ASTALROM SA (lider de asociere ASTALDI S.p.A )
Adresa postala: Adresa lider de asociere ASTALDI S.p.A: Via Bona Giulio Vincenzo, 65, Localitatea: Roma, Cod postal: 00156, Italy, Tel. +004 0214112019, Email: [email protected], Fax: +004 0214111701
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46403145.13 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45941243.37 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul de Coeziune si Bugetul de StatConstructia autostrazii Orastie Sibiu POST 2011/1/1/004Cod SMIS 15171
VI.2) Alte informatii
Prezentul act aditional s-a incheiat la CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI nr. 92/32503/07.06.2011 "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA ORASTIE-SIBIU, LOT 4: km 65 +965 ? km 82+070": Anunt participare nr. 112867/14.12.2010Anunt de atribuire nr. 110738/07.07.2011Valoarea contractului initial: 484.839.529, 89 Lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilo
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643298, Email: [email protected], Fax: +40 212643299, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer