Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos


Anunt de intentie numarul 19921/05.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  Petru Deliu, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRARI)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos
II.2) Tipul de contract si locul executarii lucrarilor
Lucrari
Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: Raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.3) Prezentul anunt implica incheierea unui acord-cadru
Nu
II.4) Descrierea succinta a naturii si domeniului lucrarilor
Realizarea unor acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de loc. Targu Frumos, judetul Iasi
Valoarea estimata fara TVA: 10, 534, 000EUR
Impartire in loturi
Nu
II.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.6) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire si durata contractului
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 01.07.2011
Durata: 36 luni incepand de la data adjudecarii contractului
II.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.8) Informatii suplimentare
Scopul princ al acumularilor propuse este atenuarea undelor de viitura pe r.Bahluet si Probota pt aparare imp inundatiilor a ob social?economice din orasul Tg.Frumos si satul Dadesti.Lucr.sunt grupate in 3 obiecte: a)Ob.1?Ac. neperm. pe r. Bahluet;b)Ob.2?Ac. neperm. pe r.Probota;c)Ob.3?Lucr.conexe.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza astfel: 80 % din Grantul UE - Fondul de coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 5 si 20 % de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Padurilor.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect PHARE 2005/017-690.01.05: "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad", prin Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 5
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2011 10:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer