Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ad.3/2010 la contr 11958/2009 Executie lucrari ptr ob investitii "Extindere retea canalizare cartier A.Saligny"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
672.291 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 83190/06.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala: Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL INVESTITII, Tel.0238561946, In atentia: ENE TATIANA, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238561947, Adresa internet (URL): www.primariermsarat.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ad.3/2010 la contr 11958/2009 Executie lucrari ptr ob investitii "Extindere retea canalizare cartier A.Saligny"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cartier Anghel Saligny din municipiul Rm.Sarat
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructii de ape reziduale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
672, 290.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Ad.3/2010 la contr 11958/2009 Denumirea: Exec lucrari ptr ob investitii "Extindere retea canalizare"
V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR.ALEEA INDUSTRIILOR NR.12, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120149, Romania, Tel.0238320316, Fax: 0238320316
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 672290.86 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 672290.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE 2006
VI.2) Alte informatii
NR ANUNT PARTICIPARE 217084 DIN 26.06.2009; NR.ANUNT ATRIBUIRE 83684/03.08.2009ACTELE ADITIONALE NR.1 SI 2 LA CONTR 11958/2009 AU FOST PENTRU PRELUNGIRE DURATA EXECUTIE LUCRARE
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Buzau, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120149, Romania, Tel.0238717960, Fax: 0238717959
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Buzau, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea: BUZAU, Cod postal: 120149, Romania, Tel.0238717960, Fax: 0238717959
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Primariei Rm.Sarat
Adresa postala: Str.Nicolae Balcescu nr.1, Localitatea: Rm.Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel.0238561946, Fax: 0238561947
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2010 14:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer