Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Adaptare proiect tip pentru executie sediu reprezentanta RAR Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
51.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC I.P.C.M. S.A.
Anunt de atribuire numarul 5705/20.06.2007
Informatii anunt de participare asociat 4117
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel.021.318.17.40, In atentia: Serviciul Investitii si Achizitii publice, Email: [email protected], Fax: 021.318.17.40, Adresa internet (URL): www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.rarom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Adaptare proiect tip pentru executie sediu reprezentanta RAR Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Documentatia va cuprinde lucrarile de amenajare a incintei si racordurile la utilitati: documentatiile pentru obtinerea CU, pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin CU, PAC, Proiect Tehnic, CS, DDE, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
51, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 669 Denumirea: ADAPTARE PROIECT TIP PENTRU EXECUTIE SEDIU REPREZENTANTA RAR TIMIS
V.1) Data atribuirii contractului 5/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC I.P.C.M. S.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NR. 8-10, SECTOR1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010731, Romania, Tel.318.30.30, Fax: 318.30.40
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.310.46.41, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Spaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 319.16.74
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RAR-RA
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391 A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel.318.17.40, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2007 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer