Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.382.511 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSIC SA
Anunt de atribuire numarul 91855/30.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 108130
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010867, Romania, Punct(e) de contact:  Monica Septilici, Tel. 316.73.83, 316.73.84, In atentia:  Serviciului achizitii publice si contractare, Email:  [email protected], Fax:  316.73.81, Adresa internet (URL):  www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori ? Localitatea Sf. Gheorghe, Grup Scolar Economic si Administrativ, str. Crangului nr. 30, judetul Covasna.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Sf. Gheorghe, Grup Scolar Economic si Administrativ, str. Crangului nr. 30, judetul Covasna.
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Adaptarea proiectului pilot la conditiile specifice amplasamentului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii - Sala de sport scolara cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 locuri pentru spectatori ? Localitatea Sf. Gheorghe, Grup Scolar Economic si Administrativ, str. Crangului nr. 30, judetul Covasna.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 382, 510.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2010
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSIC SA
Adresa postala:  Str. VasileGoldis nr. 2, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520063, Romania, Tel. 0267.351.134, Email:  [email protected], Fax:  0267.351.830
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2382510.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/ 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/ 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti, sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/ 3195180, Email:  [email protected], Fax:  021/ 3195180, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Oficiul Juridic
Adresa postala:  Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050121, Romania, Tel. 021/ 3167383, Email:  [email protected], Fax:  021/ 3167381, Adresa internet (URL):  www.cni.com.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2011 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer