Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ahizitie sist vizual optic si aparatura pentru piscicultura


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
179.400 RON

Castigatorul Licitatiei: WATT DISTRIBUTOR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 64086/20.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53180
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.3182564, In atentia: ing. Mihai Albulescu, Email: [email protected], Fax: 3180296, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ahizitie sist vizual optic si aparatura pentru piscicultura
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, bd. Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie: sist. vizual optic integrat de analiza si evaluare a spermei pe specie - lot 1lampa metal ptr. acvacultura- lot 2modul cu bazine pentru reproducerea speciilor ornamentale de pesti- lot 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38434500-1 - Analizoare biochimice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
179, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 244 PD Denumirea: Sistem vizual optic integrat de evaluare a spermei pe specie -lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WATT DISTRIBUTOR S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Maiorescu, nr.5, bl.4, sc.A, ap.9, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200410, Romania, Tel.0251-417664, Email: [email protected], Fax: 0251-598508, Adresa internet (URL): www.watt.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 179400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Relementarea i Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213118095
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti - sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Danielopol, nr. 2-4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040095, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic USAMV Bucuresti
Adresa postala: Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2009 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer