Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci,satele Surdila Greci,Bratesu Vechi,Faurei - Sat si Horia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.227.263 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Constructii Feroviare Drumuri Poduri S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 19655/13.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18770
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SURDILA GRECI (PRIMARIA COMUNEI SURDILA GRECI)
Adresa postala: comuna Surdila Greci, judetul Braila, Localitatea: Surdila-Greci, Cod postal: 817160, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Meirosu-primar, Tel.0239661000, Email: [email protected]o.com ;ionelmeiros[email protected], Fax: 0239661000, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei - Sat si Horia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei - Sat si Horia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie conducte aductiune, gospodarie de apa, retele de distributie, alimentare cu energie electrica, statie de preparare apa potabila, subtraversare linie ferata simpla si dubla electrificata, subtraversare linie ferata simpla neelectrificata.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45221211-4-Subtraversare (Rev.1)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 227, 263RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3592 Denumirea: Alimentare cu apa a comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Bratesu Vechi, Faurei Sat si Horia
V.1) Data atribuirii contractului 10/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Constructii Feroviare Drumuri Poduri S.R.L.
Adresa postala: Localitatea Cotu Ciorii, Comuna C.A. Rosetti, Judetul Buzau, Localitatea: Cotu Ciorii, Cod postal: 127123, Romania, Tel.0238/712925, Fax: 0238/712925
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2895657.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2227263.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 42791.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Racord aerian 0, 4KVRetea electrica de joasa tensiune
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 /3104641, Email: [email protected], Fax: 021 /3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Surdila Greci
Adresa postala: Comuna Surdila Greci, judetul Braila, Localitatea: Surdila Greci, Cod postal: 817160, Romania, Tel.0239 /661000, Email: [email protected], Fax: 0239/661000, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2007 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer