Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a localitatii Buruienesti,comuna Doljesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.056.264 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VLANDA COMPANY SRL ROMAN
Anunt de atribuire numarul 20240/31.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14869
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DOLJESTI (CONSILIUL LOCAL DOLJESTI)
Adresa postala: SAT: DOLJESTI, COM: DOLJESTI, JUD: NEAMT, Localitatea: Doljesti, Cod postal: 617160, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA ADOCHITEI, Tel.0233/780514, Email: [email protected], Fax: 0233/780514, Adresa internet (URL): www.primariadoljesti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a localitatii Buruienesti, comuna Doljesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Buruienesti, comuna Doljesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de aductiune, distribuire si tratare a apei in localitatile Buruienesti si Rotunda, comuna Doljesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 056, 264RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5162 Denumirea: Alimentare cu apa a satului Buruienesti, comuna Doljesti, judetul Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 8/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VLANDA COMPANY SRL ROMAN
Adresa postala: strada Mihai Viteazu, nr3-5, Localitatea: Roman, Cod postal: 611118, Romania, Tel.208091, Fax: 742183
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2568289.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 2568289.00/2568289.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravropoleos, nr.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02131047
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Judetean Neamt- sectia contencios administrativ
Adresa postala: str.Republicii nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Tel.212294
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Doljesti
Adresa postala: comuna Doljesti, Localitatea: Doljesti, Cod postal: 617160, Romania, Tel.0233/780514
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2007 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer