Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR PAHNESTI SI ARSURA, COM. ARSURA, JUD. VASLUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.498.600 RON

Castigatorul Licitatiei: GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L
Anunt de atribuire numarul 20672/05.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23322
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIAARSURA
Adresa postala: COM. ARSURA, JUD. VASLUI, Localitatea: Arsura, Cod postal: 737020, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI MITROFAN, Tel.0235482019, Email: [email protected], Fax: 0235482351, Adresa internet (URL): comunaarsuravaslui.go.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR PAHNESTI SI ARSURA, COM. ARSURA, JUD. VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT. ARSURA , SAT PAHNESTI, JUD.VASLUI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru captare surse de apa, statii de pompare, constructie de rezervoare si retea de conducte de distributie in localitatile Pahnesti si Arsura, din com. Arsura, jud. Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 498, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1/24.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1097 Denumirea: ALIMENTARE CU APA A LOCALITATILOR PIHNESTI SI ARSURA
V.1) Data atribuirii contractului 8/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L
Adresa postala: BD Burebista nr.3, bl.D16, sc.A, et.4, apt.19, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021/3205526, Email: [email protected], Fax: 0212221261
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3498600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Comunei Arsura
Adresa postala: Sat Arsura, Comuna Arsura, Localitatea: Arsura, Cod postal: 737020, Romania, Tel.0235482019, Email: [email protected], Fax: 0235482351, Adresa internet (URL): comunaarsuravaslui.go.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2008 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer