Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa a zonei sud estice a comunei Saulia, Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.267.660 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. LAS PROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 77075/25.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 63720
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaSaulia (PrimariaSaulia)
Adresa postala: str.principala nr.413, Localitatea: saulia, Cod postal: 547590, Romania, Punct(e) de contact: sorin iclanzan, Tel.0265435112, Email: [email protected], Fax: 0265435112, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa a zonei sud estice a comunei Saulia, Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Localitatile din zona sud est ale comunei Saulia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
7960 ml de retele de alimentare cu apa, 170 bransamente indiiduale si un rezeror de 100 mc, o statie de clorinare, statie de pompare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 267, 660RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata de executie
15%
Descriere:
3.
perioada de garantie de buna executie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1038 din 8 mai 2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1317 Denumirea: ALIMENTARE CU APA A ZONEI SUD-ESTICE A COMUNEI SAULIA , JUDETUL MURES
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 20
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR.CUZA VODA , NR.35 , LOC.TG-MURES , JUD. MURES, Localitatea: TG-MURES, Cod postal: 540036, Romania, Tel.0265264426, Fax: 0265264426
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2240000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1267660.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Caietul de sarcini (piese scrise si desenate) se vor procura de la sediul autoritatii contractante, fara plata, in zilele lucratoare, orele 9-15, pers. de contact. Iclanzan Sorin.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures
Adresa postala: str.Bolyai Farkas nr.30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265260323, Email: [email protected], Fax: 0265267856, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliu National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104661, Email: [email protected], Fax: 0213104662, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Saulia
Adresa postala: Principala nr.413, Localitatea: Saulia, Cod postal: 547590, Romania, Tel.0265435112, Email: [email protected], Fax: 0265435112
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2009 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer