Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa; Canalizare, Statie de epurare ape uzate; Conservarea mostenirii culturale si a specificului local in loc. Bogdanesti; Modernizare strazi in loc. Bogdanesti si Buda; Construire gradinita in loc. Untesti, com. Bogdanesti, jud. Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.866.410 RON

Castigatorul Licitatiei: VIACONS RUTIER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107116/13.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 97123
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)
Adresa postala:  SAT BOGDANESTI, com BOGDANESTI, jud VASLUI, Localitatea:  Bogdanesti, Cod postal:  737085, Romania, Punct(e) de contact:  BRM Terminal Iasi, Tel. 0235 428827, In atentia:  Tel/ Fax 0332-402539, Fax:  0235 428827, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa; Canalizare, Statie de epurare ape uzate; Conservarea mostenirii culturale si a specificului local in loc. Bogdanesti; Modernizare strazi in loc. Bogdanesti si Buda; Construire gradinita in loc. Untesti, com. Bogdanesti, jud. Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Locul principal de prestare: Comuna Bogdanesti, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este indeplinirea activitatilor de Proiectare, si Executie pentru : -Alimentare cu apa;
-Canalizare, statie de epurare ape uzate;
-Conservarea mostenirii cultural si a specificului local in loc. Bogdanesti;
-Modernizare strazi in loc. Bogdanesti si Buda;
-Construire gradinita in loc Untesti, com. Bogdanesti, jud Vaslui;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 866, 410.17RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica pentru lucrarile de alimentare cu apa
6%
Descriere:
3.
Planul de control al calitatii pentru lucrarile de alimentare cu apa
5%
Descriere:
4.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica pentru lucrarile de canalizare
6%
Descriere:
5.
Planul de control al calitatii pentru lucrarile de canalizare
5%
Descriere:
6.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica pentru lucrarile de drum
10%
Descriere:
7.
Planul de control al calitatii pentru lucrarile de drum
7%
Descriere:
8.
Metodologia descrisa in propunerea tehnica pentru lucrarile de constructii civile
3%
Descriere:
9.
Planul de control al calitatii pentru lucrarile de de constructii civile
3%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38 Denumirea: Contract Lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIACONS RUTIER S.R.L.
Adresa postala:  Str.Scolii, nr.19, bl.31, sc.A, et.2, ap.8, Localitatea:  Husi, Cod postal:  735100, Romania, Tel. 0235/481227, Email:  [email protected], Fax:  0235/481227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7866410.17 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri F.E.A.D.R. prin programulP.N.D.R. Romania Masura 3.2.2.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, ,Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232 260600, Email:  [email protected], Fax:  0232 255907, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, ,Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232 260600, Email:  [email protected], Fax:  0232 255907, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BRM TERMINAL IASI
Adresa postala:  Calea Chisinaului 27, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700177, Romania, Tel. 0332/402539, Email:  [email protected], Fax:  0332/402539, Adresa internet (URL):  www.brm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2010 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer