Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare camin cultural, constructie gradinita cu program normal in loc. Luncani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
135.470 RON

Castigatorul Licitatiei: SCC NAPOCA SA
Anunt de atribuire numarul 130023/26.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LUNA (PRIMARIA LUNA)
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, NR.192, Localitatea: Luna, Cod postal: 407360, Romania, Punct(e) de contact: LAURENTIU TOR, Tel. +40 264/368236, In atentia: CORNELIA DELIMOT, Email: [email protected], Fax: +40 264/368236
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate menajere, modernizare drumuri locale, modernizare si dotare camin cultural, constructie gradinita cu program normal in loc. Luncani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. Luncani com. Luna jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare - racord canalizare gradinita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252100-9 - Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
135, 469.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ACT ADITIONAL NR. 7/14.09.2012 Denumirea: ACT ADITIONAL NR. 7 LA ACORDUL CONTRACTUAL NR. 17C/28.06.2010
V.1) Data atribuirii contractului 14.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCC NAPOCA SA
Adresa postala: PIATA 1 MAI NR. 1-2 CLUJ-NAPOCA JUD. CLUJ, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400141, Romania, Tel. +40 264425861, Fax: +40 264425053
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 140000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135469.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
VI.2) Alte informatii
PROCEDURA INITIALA : LICITATIE PUBLICA DESCHISA, ANUNT DE PARTICIPARE NR. 86008/9.09.2009; ANUNT DE ATRIBUIRE NR. 95750/24.11.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL CLUJ - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: CALEA DOROBANTILOR NR. 2-4, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400117, Romania, Tel. +40 264596110, Fax: +40 595844
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMP. ACHIZITII PUBLICE - PRIMARIA COMUNEI LUNA
Adresa postala: LOC. LUNA STR. PRINCIPALA NR. 192, Localitatea: LUNA, Cod postal: 407360, Romania, Tel. +40 264368236, Fax: +40 264368236
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2012 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer