Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa Com. Codaesti Jud.Vaslui


Anunt de participare numarul 51789/08.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Codaesti(Consiliul local Codaesti Jud. Vaslui)
Adresa postala: loc.Codaesti jud.Vaslui, Localitatea: Codaesti, Cod postal: 737130, Romania, Punct(e) de contact: Antohi Costica, Tel.0235341300, Email: [email protected], Fax: 0235341300
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa Com. Codaesti Jud.Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Codaesti, Jud Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie alimentare cu apa localitatea Codaesti, jud Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221230-3 - Puturi (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa
Valoarea estimata fara TVA: intre 100, 000 si 1, 645, 021RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 50000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Vaslui, Guvernul Romaniei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operator Economic
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat Constatator emis de Registrul Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
-Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: minimum 4.000.000 lei
-Prezentarea Bilantului Contabil la 31.12.2007 vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
-Experienta: Lucrari executate in ultimii 3 ani de minimum 1.500.000 lei
-3 recomandari din partea altor beneficiari.
-Personal acreditat pentru lucrari de alimentare cu apa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: La sediul Autoritatii Contractante.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.05.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2008 10:00
Locul: Sediul Primariei Codaesti, Comuna Codaesti Judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentant imputernicit de Ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Contractul este fi finantat prin programul de alimentare cu apa la sate aprobat conform H.G. 577/1997, conform adresei nr1425/6/27.02.2008 emisa de catre Consiliul Judetean Vaslui
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, et.4, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873, Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+4 (021) 311.80.90
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, et.4, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873, Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95, Localitatea: Bucureti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+4 (021) 311.80.90
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2008 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer