Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.630.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROVALCEA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80129/09.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140708
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VLADIMIR (PRIMARIA VLADIMIR)
Adresa postala: COMUNA VLADIMIR, SAT ANDREESTI, JUD.GORJ, Localitatea: Vladimir, Cod postal: 217550, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE HOAGA, Tel. +4 0253230131, Email: [email protected], Fax: +4 0253230175
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Vladimir, judetul Gorj.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa, comuna Vladimir, judetul Gorj, MS1 (satele Vladimir si Valea Desului) si MS2 (satele Andreest si Frasin)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45252120-5-Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
45262200-3-Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 630, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L 1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4406 Denumirea: ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VLADIMIR, JUDETUL GORJ
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROVALCEA S.R.L.
Adresa postala: STR.FERDINAND, NR.19, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240156, Romania, Tel. 0250739188, Email: [email protected], Fax: 0250735690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6956290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4630000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform art.40, alin.2 din OUG nr.34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire, deoarece, din motive tehnice (volumul foarte mare, ce cuprinde, inclusiv planse desenate ), nu a fost posibila atasarea documentatiei de atribuire in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiluil National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6 sector 3 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BD.N.TITULESCU NR.4 , ,Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188 , ,Romania, Tel. +40 251/415600, Fax: +40 251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii publice. tel/fax 0253230131 int. 12
Adresa postala: Primaria comunei Vladimir, comuna Vladimir, sat Andreesti, Judetul Gorj, Localitatea: VLADIMIR, Cod postal: 217550, Romania, Tel. +4 0253230131, Email: [email protected], Fax: +4 0253230131
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer