Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatile Buciumi, Ciolt si Finteusul Mare din orasul Somcuta Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.612.274 RON

Castigatorul Licitatiei: GETMAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86902/10.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73928
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL SOMCUTA MARE
Adresa postala: STR. REPUBLICII, NR. 7, Localitatea: Somcuta Mare, Cod postal: 437335, Romania, Punct(e) de contact: ALIN-FLORIN TOMA, Tel.0262280055, Email: [email protected], Fax: 0262281080, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatile Buciumi, Ciolt si Finteusul Mare din orasul Somcuta Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Buciumi, Ciolt si Finteusul Mare din Orasul Somcuta Mare.
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarii de alimentare cu apa in sistem centralizat pentru localitatile Buciumi, Ciolt si Finteusul Mare, conform proiectului tehnic si al documentatiei de executie intocmite de SC ESCALIA CRAUS - Baia Mare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 612, 274RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10586/10.11.2009 Denumirea: Alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatilor Buciumi, Ciolt si Finteusul Mare
V.1) Data atribuirii contractului 11/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GETMAR S.R.L.
Adresa postala: Str.Petre Dulfu, Nr.3, Ap.28, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430313, Romania, Tel.0262/216688, Email: [email protected], Fax: 0262/216688, Adresa internet (URL): www.getmar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7041068.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3612274.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor - Bucuresti
Adresa postala: Str. Stavropoloeos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel - Cluj
Adresa postala: P-ta. Stefan cel Mare, nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264504300, Fax: 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Somcuta Mare
Adresa postala: Str. Republicii, nr. 7, Localitatea: Somcuta Mare, Cod postal: 437335, Romania, Tel.0262280055, Fax: 0262281080
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2009 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer