Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa in Viisoara si Viltotesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
790.114 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TRANSMIR SRL
Anunt de atribuire numarul 21897/27.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17242
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIISOARA (PRIMARIACOMUNEIVIISOARA)
Adresa postala: COMUNAVIISOARA, JUDETUL VASLUI, Localitatea: Viisoara, Cod postal: 737575, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU COSTEA-MANOLE, Tel.0235433011, In atentia: Costea-Manole Valeriu, Email: [email protected], Fax: 0235433060, Adresa internet (URL): www.primariaviisoara.ro, Adresa profilului cumparatorului: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa in Viisoara si Viltotesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Viisoara si Viltotesti, comuna Viisoara, judetul Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie pentru alimentare cu apa a localitatilor Viisoara si Viltotesti, comuna Viisoara, judetul Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232152-2-Statie de pompare (Rev.1)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.1)
45252126-7-Statie de tratare a apei potabile (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
790, 113.64RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
durata executiei
25%
Descriere:
3.
financiar
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1718 Denumirea: Alimentare cu apa in satele Viisoara si Viltotesti
V.1) Data atribuirii contractului 11/1/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TRANSMIR SRL
Adresa postala: Orasul Murgeni, judetul Vaslui, localitateMurgeni, cod postal 737370, Localitatea: MUrgeni, Cod postal: 737370, Romania, Tel.0235/426333, Fax: 0235426333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 880722.57 Moneda: USD Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 790113.64 Moneda: USD Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STr. Stavropoles, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de ApelIasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr.25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Viisoara
Adresa postala: Viisoara, Localitatea: Viisoara, Cod postal: 737575, Romania, Tel.0235/433011, Email: [email protected], Fax: 0235/433060, Adresa internet (URL): www.primariaviisoara.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2007 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer