Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa localitatea Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.606.100 RON

Castigatorul Licitatiei: CONEXTRUST S.A.
Anunt de atribuire numarul 85827/05.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 75162
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA RACACIUNI (CONSILIUL LOCAL RACACIUNI)
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 67, Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE ION CICIU, Tel.0040234251212, Email: [email protected], Fax: 0040234251212, Adresa internet (URL): primar, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa localitatea Racaciuni, comuna Racaciuni, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Judetul Bacau, comuna Racaciuni, sat Racaciuni
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de alimentare cu apa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 606, 100RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
75%
Descriere:
2.
Termen de executie
25%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S173-249659din09.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6484 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONEXTRUST S.A.
Adresa postala: str.I.S.Sturza, nr.78, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel.0234576702, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2606100.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Caietul de sarcini aferent Documentatiei de atribuire nu a putut, datorita marimii fisierelor (piese desenate-planse), sa fie incarcat in SEAP. Prin urmare, conform art. 40 alin (2)+(3)din OUG 34, Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul autoritatii contractante in baza unei solicitari facute in acest sens.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0372344116, Fax: 0372344116
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Racaciuni
Adresa postala: Primaria Racaciuni, Loc. Racaciuni, Com. Racaciuni, ,Localitatea: Racaciuni, Cod postal: 607480, Romania, Tel.0234251212, Email: [email protected], Fax: 0234251586
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2010 08:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer