Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita(Proiectare)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.900 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DAVARO IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 135872/18.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126693
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: ST CRAIOVA, str. Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel. +40 0251307136, In atentia: Jeana Croitoru, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita(Proiectare)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Statia Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire documentatii Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic , Caiet de Sarcini, Detalii de executie si Documentatie As-built pentru , , Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita in conformitate cuTema de proiectare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36/25 Denumirea: Alimentare cu apa potabila in statia 220/110 kV Isalnita(proiectare)
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DAVARO IMPEX SRL
Adresa postala: Calea Unirii, nr.84, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251510859, Fax: +40 0251510859
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Dolj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Brestei, nr.17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 251419851, Email: [email protected], Fax: +40 251418612
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN TRANSELECTRICA ST CRAIOVA
Adresa postala: str.Brestei, nr.5, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 0251307119, Email: [email protected], Fax: +40 0251307108
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2012 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer